Новини
  •    Любимите на всяко поколение нагледни пособия в класната стая - картите по история и...още...
  • В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието –...още...
  • С поднасяне на цветя пред паметника на Васил Априлов днес преди обяд започна...още...
  • През Възраждането в килийните училища, които дават предимно религиозни знания, липсват...още...
  • Творбите на учениците от  СУ „Отец Паисий“, СУ „Райчо Каролев“ и ОУ „Стефан Пешев“ ...още...
всички новини

Излезе от печат сборник на НМО ''Музеите и училищната история''

21 Март 2019

   

   Излезе от печат сборник с докладите от международната научна конференция "Музеите и училищната история", която се проведе на 25 и 26 октомври 2018 година в Националния музей на образованието - Габрово.

    В обемистото издание от 450 страници са поместени 48 доклада и съобщения на музейни специалисти, архивисти, историци и педагози и от България, Словакия, Словения, Сърбия и Украйна.

    Сборникът е обособен в два тематични раздела: "Съхраняване и представяне на образователната и училищна история" и "Музейно-училищни практики и образователни програми". 

    Сред авторите са утвърдени специалисти и преподаватели като проф. Наталия Витанова - Маринова, проф. Виолета Атанасов, проф. Вера Бонева, проф. Нели Бояджиева, доц. Стефан Стефанов, доц. Марина Пиронкова; изявени представители на музейната и педагогическа колегия като доц. Ангел Янков, Мария Карадечева, Магдалена Жечева, д-р Маргарита Бозова и други.

    Научните изследвания съдържат ценна информация за пряката и косвена връзка на училището с историческата биография на българския и европейски музей, за съвременните музейнни  колекции и експоцзиции, които представят просветното минало и развитието на образованието. Особено полезна за учители и музейни педагози е втората част на сборника,  в която е споделен и  представен богат опит за ефективно партньорство музей -училище.

    Научни редактори на изданието са проф. дин Вера Бонева и гл. ас. д-р Тодор Петев, съставител - Мая Карагьозова.

    Сборникът е издаден с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.


         

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка