Новини
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
всички новини

Дигитализации

Правилник за изпити по отпустителни свидетелства, 1882 г.
Правилник за изпити по отпустителни свидетелства, постановен от Генерал-губернатора на Източна Румелия [Ал. Богориди], съобразно чл. 60 от Закона за началното учение. Пловдив, 1982 г., печатно, 3 с.
Инв. № 213 НИ още...
Правилник от Висшето училище, 1898 г.
Правилник от семинар на Юридическия факултет на Висшето училище.София, 1898 г., оригинал, ръкопис. 30,5 / 20,5.
Инв. № 221 НИ още...
Правилник за изпитите за завършено основно и средно образование, за частни ученици и екстернанти, 1957 г.
Одобрен със заповед № 2857/ 26 декември 1956 г. на министъра на народната просвета, С., 1957 г. 32 с.
Инв. № 297 ННИ още...
Правилник и програма за изпит за завършено прогимназиално образование, 1948 г.
Правилник и програма за изпит за завършено прогимназиално образование при дневните народни български и малцинствени прогимназии. Одобрени със заповеди № 1762 и 1763/03. май 1948 г. на министъра на народната просвета ( ДВ бр. 111/14 май 1948 г.).С. 1948 г. 35 с.
Инв. № 258 ННИ още...
Правилник на Габровското училище - препис от Райчо Каролев, 1896 г.
Препис на правилника на Габровското училище. Оригиналът е съставен от габровския учител Неофит Рилски през 1837 г., а преписът е направен от Райчо Каролев през 1896 г.
Инв. № 1578 В още...
Правилник и програма за държавен изпит на кандидати за редовни учители, 1936 г.
Правилник и програма за държавен изпит на кандидати за редовни учители в средните училища. София, Държавна печатница, 1936, 73 с.
Инв. № 49 НИ още...
Закон и правилник за " Посмъртен фонд" на учителите и служителите по ведомството на МНП, 1947 г.
Одобрен с протокол   № 34 от 15. 08. 1947 г от Държавния застрахователен институт, Правилник за прилагане закона за   " Посмъртен фонд" на учителите и служителите по ведомството на МНП. С. 1948 г. 8 с.
Инв. № 48 ННИ още...
Закон за взаимо-спомагателната каса на учениците, 1948 г.
Закон за взаимно - спомагателната каса на учениците от народните основни и средни училища. София, 1948 г., 8 с.
Инв. № 47 ННИ още...
Правилник за народните основни училища.
Утв. с Указ № 18 от 17 януари 1922 г., обн. в "Държавен вестник", бр. 248 от 4 февруари 1922 г. София, Държавна печатница, 1941, 171 с.
Инв. № 2771 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


14 януари,

22 февруари

Дни на отворени врати "Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"