Новини
  •     Проявите под наслов „Техният ден – времена, събития, личности” са вторият...още...
  •      Проф. Симеонова предава дарението на Мая Карагьозова, директор на Националния...още...
  •      "Аз искам колкото пушки има в българските общоисторически  музеи, толкова и...още...
  •     Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпрати поздравление до...още...
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" ( книги на гръцки език )
Математически елементи от по-старо о по-ново време, събрани от бившия Астрахански архиепископ Никифор, издадени на разноски на братя Зосимас. Москва, в общинската печатница на Ридигер и Клавдиос
Т.   І. Геометрия и аритметика. 1798
Т.   ІІ. Архимедовите теореми, планиметрия и разрези на конус. 1799
Т.   ІІІ. Алгебра. 1799
Инв. № 1200 В, 1201 В, 1438 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" ( книги на гръцки език )
Неделник или тълкуване и междувременно етична беседа за всяка от неделите в светите православни църкви, където се чете Евангелието. Събрана от Никифор, бивш Астрахански и Ставрополски архиепископ. Посветен на светите патриарси. От Анастасшос Зосимас от Анина и неговите братя, издаден на техни разноски, за да се раздава безплатно в светата божия църква. Москва, в общинската печатница на Ридигер и Клавдиос. 1796. Т. І-ІІ, 745, 732 с.
Инв. № 1227 (1-2) В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" ( книги на гръцки език )
Църковна история от Мелетий, Атински митрополит. В три тома. Първо печатно издание. Виена, от Йосип Ваутмейстер
Т.   І. съдържащ ерудирано въведение в църковната история, започваща от раждането на     Христа до 400 г. 1783, 489 с.
Т.   ІІ., съдържащ църковната история от 400 г. от раждането на Христа до 1100 г. 1783, 445 с.
Т.   ІІІ, съдържащ църковната история от  1200 г. от раждането на Христа до 1700 г. 1784, 446 с.
Инв. № 1336 (1-4) В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" ( книги на гръцки език )
Хрисант, йерусалимски патриарх. Свод от закони на Светата Христова Църква. За значението им, делението им и класовете, стари и нови и други подобни необходими неща за клира и архиереите и главно за петте свети патриаршески престола и за митрополиите, за синодалното различаване на тези предмети от епископите и за автокефалните архиепископи. С ръководство за седемте тайни от Гавраил Филаделфийски и Йов Грешника. 1778, от Антониос Вортолис
Инв. № 1353 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" ( книги на гръцки език )
Хрисант Нотарас, пресвитер и архимандрит на светия патриаршески и апостолски престол в Ерусалим. Въведение в географията и сферите. Париж, [ 1716 ]
Инв. № 1334 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
О важности изучения истории, особенно в настоящее время. [Н. Савельев]. Москва. [б.г.]
Инв. № 1180 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Об исторических трудах (1837-1845). Николая Васильевича Савельева-Ростиславича, состоящаго при Военно-учебных заведениях. [б.г. ], 21 с.
Инв. № 1184 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Краткая священная история церкви Ветхаго и Новаго завета, изданная для народных училищ Российской империи. Разсматривана Святышим Синодом. Тиснение двадцат первое. Право издават сию книгу принадлежит депертаменту Народнаго Просвещения. Санктпетербург. В Типографии Императорской Академии Наук. 1847, 74 с.
Инв. № 1421 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском Университете. Москва. В Университетской Типографии
№ 1 - 4. 1846, 164 с., 144 с., 297 с., 396 с.
№ 5 - 7. 1847,  237 с., 294 с., 281 с.
Инв. № 1142-1148 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Книга, глаголемая Большой Чертеж, изданная по поручению Императорскаго Общества истории и древностей российских, действительным членом Общества Г. И. Спасским. Москва. В Университетской Типографии. 1846, 329 с.
Инв. № 1140 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.