Новини
  •     Проявите под наслов „Техният ден – времена, събития, личности” са вторият...още...
  •      Проф. Симеонова предава дарението на Мая Карагьозова, директор на Националния...още...
  •      "Аз искам колкото пушки има в българските общоисторически  музеи, толкова и...още...
  •     Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпрати поздравление до...още...
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Христоития или благонравие присовокупена с историите, на които се помянуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество и секиму, който люби да са ползова, от елинският на славеноболгарският наш язик, преведена от Райна Поповича из Жеравна. Карловскаго елино-греческаго учителя, а посвящена на господина Г. Малки Волка Чорбаджи К. Чаликоглу. Издание первое. В Будиме, писмени Крал. типограф. Унгарск., 1837, 321 с.
Инв. № 1241 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" (книги на сръбски език)
Народне српске пословице и друге различне, као оне, обичаj узете Риjчи, издао их Вук Стеф. Кара иh, философjе доктор различних учених друштва член. На Цетену,  у Народно Штампаритrq 1836, 362 с.
Инв. № 1158 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Славеноболгарское детеводство за малки-те деца. Напечатано с одобрением и иждивением Его Светлости Княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновица, на дар учашейся Болгорской юности: Благословением же преосвещенняйшаго Сербии Митрополита Господина Петра. Собранно от различни списатели, и сочиненно на шест части, за шест ученичний чина:  первом преведено от еллиногреческаго диалекта, на Славенноболгарскаго, и издано: от Неофита архимандрита Хилендарца, родомже Котленца. Част Первая. Содержащая познания буквы: Срицания слогов: Обучения добронравных: Вештественный именительник: вседневната детинска молба. В Крагуевац. У Кнежеско-Сербской Типографии. 1835, 54 с.
Инв. № 1243 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Болгарска граматика. Сега первое сочинена. От Неофита П. П. сущаго из священия обители Рилския, за употребление на Славеноболгарски те училища, а на свят издана от любородни те предостоятели за Болгарското просвещение. Г. братия Мустакови, жители Букурещки, с иждивение на общото новосоставлено в Габрово училище. В Крагуевац, у Кнежеско-сербской типографии, 1835, 211 с.
Инв. № 1239 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Священое цветообрание или сто четире священи истории, избрани от ветхиат и новиат завет в полза на юношиството от г. Йоана Гибнера, присовокупени сас благочестивите размишления, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина, и посвящени на г.Антониа Йоановича. Издание первое. В Будин. В Кралевската университетска типография, [1825] года. Ч. І - ІІ, 228 с., 178 с.
Инв. № 1307 (1-2) още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" (книги на чешки език)
Извадка от Ремешското и Остромирово Евангелие от Вацлаф Ханка, носител на Рицарския орден Св. Владимир, библиотекар на Чешкия народен музей, редовен член на Чешкото кралско общество, на Царската Академия на науките в Петербург и член-кореспондент в много страни. (Извадки от писмени документи на Чешкото Кралско общество на науките). Прага. Напечатано от синовете на Бохумила Хазе. б.г., 27 с.
Инв. № 1623 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" (книги на френски език)
Сидней и Волсан. Английска новела. Том ІІІ. б.г.
Инв. № 1285 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" (книги на френски език)
Лечебна медицина, доказана и оправдана от фактите. Льо Роа. Париж. б.г.
Инв. № 1291 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" (книги на немски език)
Преглед на политикоикономическите възгледи на гърците от Спиридон Палаузов, доктор на науките. Мюнхен. 1843
Инв. № 1193 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов" (книги на френски език)
Завещание на Жорж Радионоф Ризари следвано от четири прибавки към Завещанието, от наколко допълнителни акта и други документи и предшествано от биографични бележки. Публикувано според завещателвите нареждания на починалия, за да бъде разпределено по селата в Загоре, Янина, Константинопол, както и на училищата в Гърция и Русия, особено на тези около Москва, Нижни, Одеса и др. Атина, Печатницата на Г. Картофилакс. 1842
Инв. № 1190 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.